תנאי שימוש באתר

אהבה ותשוקה, בעלת ומפעילת האתר, מודה לכם על ביקורכם באתר המכירות מוצרי אהבה, תשוקה וריגוש המוביל בישראל.

ניהול החנות

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לצוות החנות בטלפון 077-4025022 או אל info@love2all.co.il אשר ידאג לטיפול אישי בפניה.

קנייה באתר

זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.

הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי השימוש האלו.

זמן אספקה

כל המוצרים נארזים ונשלחים ללקוח עוד באותו יום בו הוזמנו. המוצרים נשלחים בדואר רשום ומגיעים ללקוחות תוך כ 2-3 מיום ההזמנה. חברתנו מתחייבת לזמן אספקה של 5 ימי מסחר. אתם מקבלים פתק המורה על הגעת דבר דואר רשום והולכים לקחת את המוצר מהדואר.

מחירים

  1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
  2. הנהלת החנות רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
  3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

דיסקרטיות במשלוח

כל המוצרים הנמכרים בחנות נארזים היטב במעטפה חומה או בקרטון ללא ציון שם השולח.

אחריות על מוצרים

  1. אהבה ותשוקה ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד אהבה ותשוקה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
  2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם , חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
  3. בשום נסיבות לא תחול על אהבה ותשוקה ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל- אהבה ותשוקה /או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי השימוש הללו, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
  4. אהבה ותשוקה ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
  5. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אהבה ותשוקה ו/או מי מטעמם בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

החזרת מוצרים

אנו מקבלים חזרה מוצרים אשר לא נפתחו ואשר הוחזרו אלינו תקינים ובאריזתם המקורית בלבד. במידה וקבלתם מוצר ואינכם מרוצים ממנו נא לא לפתוח אותו ולהחזירו אלנו באריזתו המקורית.

תנאים נוספים

  1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מ- אהבה ותשוקה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא אהבה ותשוקה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  2. אהבה ותשוקה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

יעוץ

ניתן לקבל יעוץ לגבי המוצרים הניתנים לרכישה על צוות אהבה ותשוקה באמצעות פניה
טלפונית אל 077-4025022 או בדואר אלקטרוני אל info@love2all.co.il.

אבטחת מידע

פרטי פעולות ההזמנה באתר יועברו באמצעות שרת מאובטח לשם ביצוע סליקה מול חברת כרטיסי האשראי. בפרטי הפעולה שהתבצעה באתר יעשה שימוש פנימי בלבד. פרטי הרכישה לא יועברו לשום גורם חיצוני, למעט חברות האשראי. מפעילי האתר לא ישתמשו במידע מעבר למשלוח המוצרים שהוזמנו.

חיוב עבור הרכישה

החיוב עבור רכישת המוצרים באתר יתבצע באמצעות חיוב חשבון הלקוח בבנק באמצעות כרטיס אשראי. בדף הפירוט אותו מפיקה חברת כרטיסי האשראי יופיע החיוב תחת שם עסק דיסקרטי בהתאם לאישור חברת כרטיסי האשראי.

מקום שיפוט

סמכות השיפוט בכל מקרה של מחלוקת תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.